За нас

"Сис Кредит" АД е микрофинансираща институция, създадена през 2006г. и предлагаща кредити до 50000лв. Компанията е вписана в Регистъра на Българска Народна Банка по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и притежава сертификат от Комисията за защита на личните данни за администратор на лични данни.

Фокусът в дейността на Сис Кредит е поставен върху финансирането на стартиращ бизнес, подпомагане на земеделски производители и предоставянето на бизнес кредити.

Нашият екип държи на професионалното обслужване на клиентите ни и се стремим да работим в съответствие с най-добрите Европейски практики. От 2012г. Сис Кредит е член на Microfinance Centre, организация, обединяваща над 100 микрофинансиращи институции от Европа и Азия, чиято основна цел е намаляване на бедността и развитие на човешкия потенциал чрез достъпа до финансови услуги за всички.

През 2013г. Сис Кредит става част и от European Microfinance Network, като с тази важна за нас стъпка се надяваме да допринесем към развитието на небанковия финансов сектор в Европа чрез сътрудничеството с други Европейски финансови институции, регулаторни органи и инвестиционни фондове.

Ние подкрепяме световната инициатива The Smart Campaign за поставяне на клиента на първо място в микрофинансирането.

През 2012г. Сис Кредит спечели проект по програма JASMINE на Европейския инвестиционен фонд, като дружеството беше рейтинговано и нашият екип получи обучение за внедряването в дейността ни на утвърдени стандарти в сектора.

След публикуването от Европейската комисия на Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити, една от основните цели на Сис Кредит беше внедряването стъпка по стъпка на всички изисквания на Кодекса в дейността. През юли 2014г. Бордът на директорите на Сис Кредит подписа официално Кодекса.

В края на 2014г. Сис Кредит беше избран за партньор от Microfinance Centre в проект за определяне на степента на съответствие на европейските микрофинансиращи институции спрямо стандартите на Европейския кодекс, като още тогава успя да отговори на 81% от изискванията за грижа за клиента, прозрачност и добро управление.

През 2015г. Сис Кредит беше една от 15-те избрани европейски финансови институции за участие в публикация на European Microfinance Network за Добри европейски практики в селските райони (European Good Practices in rural microfinance).

Дружеството беше избрано през 2015г. от Европейската Инвестиционна Банка като бенефициент по Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EU Programme for Employment and Social Innovation- EaSI). В резултат на това, през юни 2016г., компанията беше рейтингована и получи институционален рейтинг BB- с перспектива за развитие: стабилна, който беше присъден от международната рейтингова агенция Microfinanza rating.

Сис Кредит е част от Финансова група SIS.


НИСКОЛИХВЕН КРЕДИТ ОТ SIS
Специално предложение за предприемачи и фирми с история до две години. За оборотни нужди или инвестиция. Суми до 25000 евро на промоционална годишна лихва от между 3% и 7.05%. Вземи сега!

Сис Кредит получи рейтинг ВВ-
Гордеем се, че Сис Кредит е една от малкото рейтинговани български небанкови финансови институции. През 2016г. получихме рейтинг BB- със стабилна перспектива за развитие от международната рейтингова агенция Microfinanza rating.

ЗАКРИВАНЕ офис Дупница
Уважаеми клиенти искаме да Ви уведомим, че СИС Кредит и Финансова група SIS нямаме под никаква форма представителство и офис в гр.Дупница. Най-близкият офис в региона е в гр.Благоевград.

Кампания взимай кредити разумно!

ВАЖНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НИ
Поради многобройните молби от клиенти за съдействие относно недобросъвестни кредитори, ние написахме няколко важни съвети към Вас. Прочетете как бихте могли да се предпазите от това да изпаднете в подобна ситуация.